Uz muziku se lepše raste Musical baby bonding

Od trenutka kada stignu na ovaj svet, bebe su spremne da nas poduče tome šta je njima potrebno. Praćenjem, prepoznavanjem i pružanjem onoga što im treba, stvaramo interaktivnu, podržavajuću sredinu koja je posebno važna u formativnim godinama.

Sve više istraživanja, ali i ličnih ispovesti potvrđuje da su iskustva stečena upravo u najranijem detinjstvu, pogotovo u odnosu sa majkom, od presudnog značaja za formiranje ličnosti, ali i budućih emocionalnih i socijalnih relacija. Stoga rane interakcije između roditelja i deteta važne su koliko i hrana, ako ne i više.

picture of happy mother with baby over white

Jedan od programa koji podržava i promoviše rani odnos majka-dete, uporedo verujući da su bebe spremne na komunikaciju od samog početka, karakteriše i muzički program za bebe – “Musical baby bonding” autorke Orli Zalel. To je program koji prati mame kroz njihovo putovanje povezivanja sa svojim mališanima u prvim mesecima života, primenom različitih muzičkih aktivnosti. Prisutnost  komunikacijske muzikalnosti, a koju ovaj program promoviše, može biti divan način da obe strane izraze i razmene informacije, te prenesu i razumeju emocionalne poruke i stanja, što predstavlja fundament u jačanju vezivanja (eng. bonding).B

Tokom ovog kursa mame mogu da nauče kako da se usklade sa svojom bebom i signalima koje ona šalje, kao i da razumeju njene potrebe na osnovu opservacije. Ona uče različite podesive aktivnosti čiji je cilj povećanje bebinih komunikacijskih, motornih, kognitivnih i emocionalnih sposobnosti. Čitav program ima za cilj da pruži holistički muzički interaktivni vodič, a koji kasnije može da se primenjuje bilo gde. 

Program Musical baby bonding se zasniva na muzičkoj konektivnosti kao i na razvoju bebinih komunikacijskih veština. Vizuelni kontakt, kontakt glasom, zvučni kontakt, kontakt pokretom i dodirom, primenjeni kroz muzičke aktivnosti, imaju veliku snagu, a takvi kontakti su ujedno i lakše prihvatljivi za bebe. Između majke i bebe uzajamno se stvara jedna muzička veza. Pored toga, jedan od ciljeva ovog kursa je da se kroz muzičke aktivnosti vežbaju koncentracija, slušanje i fokus bebe, što je neophodno za buduću komunikaciju. 

Tekst preuzet sa portala Yumama

Autor teksta: Milijana Majstorović Kožul, dip.defektolog, muzikoterapeut UMTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *